44 25 78 - Приймальня

44 25 77, 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

nikteplo@optima.com.ua

Невідомі пропонують відключитися від централізованого теплопостачання? Викликайте поліцію!

Невідомі пропонують відключитися від централізованого теплопостачання?
Викликайте поліцію!
Останнім часом ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» отримує від абонентів інформацію про діяльність
шахраїв, які нехтуючи вимогами закону, пропонують самовільно здійснити відключення будинків
від системи централізованого опалення.
Розповідаємо чому це зробити не так просто як здається.
Відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-
комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує послуги з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення регулюються «Правилами
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. №
630. Згідно з цим нормативним документом споживачі дійсно можуть відмовитися від отримання
послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Відключення споживачів
здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства.
При цьому самовільне відключення від мереж централізованого опалення забороняється.
Такі вимоги пояснюються тим, що при проектуванні будинків закладалося централізоване
теплопостачання і згідно з вимогами державних будівельних норм з питань влаштування систем
опалення, будь-яке втручання в систему (в т.ч. від’єднання від системи централізованого
опалення) порушує права інших мешканців. Саме тому самовільне відключення від мереж
централізованого опалення заборонено. Крім цього, згідно з Цивільним кодексом України система
опалення належить мешканцям на праві спільної сумісної власності, якщо вона обслуговує більше
однієї квартири. Невмотивоване змінення системи опалення порушує права інших співласників.
Отже, запровадження права споживача на відключення окремих приміщень житлових будинків
від мереж централізованого опалення можливе лише за умови комплексного врахування
технічних, економічних та правових аспектів вирішення цього питання. Також слід зазначити, що
індивідуальному опаленню притаманні суттєві недоліки: більш висока вартість обладнання та його
ремонт, необхідність контролю за роботою котлоагрегату, самостійне вирішення питань з
профілактики обладнання та димового каналу. За умови неякісного обслуговування збільшується
вірогідність виникнення аварійних ситуацій.

Окремо відзначимо, що Порядок, який визначає процедуру відключення від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води затверджено Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
26.07.2019р. № 169, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.08.2019р. за № 982/33953
(введено в дію з 17.09.2019 р.). Згідно з цим Порядком орган місцевого самоврядування створює
своїм рішенням та затверджує склад постійно діючої комісії (при адміністрації району) для
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення
(теплопостачання) та постачання гарячої води.

Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від
централізованого опалення приймається органом місцевого самоврядування відповідно до
законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового
будинку, з урахуванням рішення Комісії. Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового
будинку, подає (подають) до органу місцевого самоврядування заяву про відключення будівлі, в
тому числі житлового будинку, від централізованого опалення, яка складається в довільній формі,
із зазначенням причини відключення, а також інформацію про намір влаштування в будівлі систем
індивідуального чи автономного теплопостачання. Для багатоквартирного будинку до заяви
додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із
протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від ЦО та/або ГВП та
зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо
відключення багатоквартирного будинку.
Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до
централізованого опалення, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове
приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України "Про житлово-
комунальні послуги" (10.12.2017 р.) не менше як половина квартир та нежитлових приміщень
цього будинку відокремлена (відключена) від централізованого опалення, та влаштувати систему
індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи
нежитловому приміщенні.
Інформація про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та
нежитлових приміщень відокремлена від централізованого опалення, розміщується на офіційних
веб-сайтах органів місцевого самоврядування, виконавців відповідних комунальних послуг.

Тож, якщо невідомі особи звертаються до вас чи ваших знайомих з пропозиціями про самовільне
здійснення відключення від системи централізованого теплопостачання, ви маєте справу з
шахраями, тож не витрачайте час і телефонуйте до поліції (102) та аварійно-диспетчерської служби
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» (44 25 77, 095 822 11 66), аби попередити випадки незаконних
дій!