44 25 78Приймальня

44 25 77 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

Mail: nikteplo@optima.com.ua

Оголошення

Інформація

Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголошує про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене рухоме комунальне майно, щодо якого надійшла заява.

Назва та місцезнаходження об’єкту оренди: окреме індивідуально визначене рухоме комунальне майно, що закріплене на праві господарського відання за обласним комунальним підприємством „Миколаївоблтеплоенерго” та знаходиться на його території, а саме:

Автомобіль УАЗ 3962 державний номер ВЕ 8091 СВ

Орендодавець: обласне комунальне підприємство „Миколаївоблтеплоенерго” (далі – ОКП „Миколаївоблтеплоенерго”), код за ЄДРПОУ 31319242, адреса: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5-а, конт. тел. (0512) 22-11-49.

Балансоутримувач: обласне комунальне підприємство „Миколаївоблтеплоенерго” (далі – ОКП „Миколаївоблтеплоенерго”), код за ЄДРПОУ 31319242, адреса: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5-а, конт. тел. (0512) 22-11-49.

Орган управління майном: Управління комунального майна Миколаївської міської ради.

Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду складає 30 295,64грн. (тридцять тисяч двісті дев’яносто п’ять грн.. 64 коп.) на 23.07.2019 р. з ПДВ.

Істотні умови оренди:

1.     Розмір орендної плати за базовий місяць оренди (вересень 2019 р.) становить  800,00 грн. (вісімсот грн., 00 коп.,) з урахування ПДВ з урахуванням індексу інфляції при використанні орендованого майна за функціональним призначенням.

2.   Використання об’єкта оренди (майно) тільки за цільовим призначенням.

3.   Заборона переходу права оренди на майно та інших прав та обов’язків (повністю чи в певній частині) третім особам.

4.   Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування) з урахуванням індексу інфляції.

5.   Термін (строк) дії договору оренди до 31.12.2019р. з можливістю пролонгації.

6. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

7.   Забезпечення збереження об’єкту оренди, його утримання в справному та робочому стані, запобігання його пошкодженню і псуванню, організовувати процес експлуатації майна відповідно до правил технічної експлуатації, здійснювати заходи протипожежної безпеки, утримування об’єкту оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами.

8. Своєчасно і за свій рахунок здійснювати технічний огляд, обслуговування орендованого майна.

9. Своєчасно і за свій рахунок виконувати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна. Перелік видів ремонтних робіт повинен бути узгоджений з орендодавцем (балансоутримувачем). Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

10. Забезпечення постійного безперешкодного доступу до орендованого майна фахівців орендодавця для здійснення контролю з метою перевірки стану і відповідності напряму використання майна за цільовим призначенням, а також з правильністю експлуатації.

11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди державного індивідуально визначеного рухомого майна не менш, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку майна на користь орендодавця (балансоутримувача). Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

12. Компенсація витрат, пов’язаних з проведенням незалежної експертної оцінки індивідуально визначеного рухомого державного майна, опублікуванням оголошення щодо передачі в оренду даного майна у засобах масової інформації протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідних рахунків, а також інших витрат, пов’язаних з укладенням договору оренди.

14. У разі припинення дії договору оренди, майно повертається орендарем орендодавцю. Майно вважається повернутим орендодавцю з моменту підписання акту приймання-передачі.

 

Заяви з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв,                                вул. Миколаївська, 5-а, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», через приймальну підприємства.

У зв’язку з чим, заяви (з документами) надати в окремому конверті з написом „Заява про оренду” із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду даного майна.

      Ознайомитись з даним об’єктом оренди можна в робочі дні (крім п’ятниці) за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у за тел.: (0512) 22-11-49 з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер.