22-11-49 Приймальня

22-11-66 Аварійна служба (цілодобово)

Mail: nikteplo@optima.com.ua

ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ UDHEEP-MYK-IC-03.1

Миколаїв, Україна

Обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго"

 

ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

 

Технічний нагляд за виконанням робіт під час будівництва та реконструкції об’єктів архітектури, інженерних мереж та комунікацій в м. Миколаїв

 

UDHEEP-MYK-IC-03.1

 

Країна:                  Україна

Проект:                 Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України, Позика №8387-UA та TF016327

Сектор:                  Міське централізоване теплопостачання

 

 1. ВСТУП

 

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (надалі - МБРР або Банк) у розмірі 230,0 млн. доларів США в рамках Угоди про позику №8387-UA (180,0 млн. доларів США) з МБРР та Угоди про позику Фонду чистих технологій №TF016327 (50,0 млн. доларів США) на реалізацію Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (надалі – «Проект»).

Проект впроваджується під загальним керівництвом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (надалі – «Мінрегіон»). Центральна група управління Проектом (надалі – ЦГУП) Мінрегіону, яка створена для управління та координації Проекту, відповідатиме за реалізацію заходів в рамках Проекту. ЦГУП Мінрегіону надаватиме допомогу комунальним підприємствам, які беруть участь в Проекті, в сфері використання коштів, фінансового менеджменту, звітування та інші заходи під час впровадження Проекту.

Реалізація інвестиційного компоненту та поточне управління відповідними заходами є відповідальністю комунальних підприємств, які беруть участь в Проекті, за підтримки регіональних груп управління Проектом.

Впровадження Проекту регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Операційним посібником Проекту та Посібниками Світового банку.

            Обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" планує використовувати частину коштів на фінансування послуг Консультанта з технічного нагляду за виконанням робіт під час будівництва та реконструкції об’єктів архітектури, інженерних мереж та комунікацій в м. Миколаїв, Україна.

 

 1. МЕТА

 

Основна мета завдання – здійснення Консультантом технічного нагляду за виконанням робіт по встановленню індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – Завдання 1 та центральних теплових пунктів (ЦТП) – Завдання 2 в м. Миколаїв.

 

 1. ОБСЯГ ПОСЛУГ

 

            Технічний нагляд здійснюється протягом усього періоду виконання робіт на об'єктах Замовника з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт.

Замовник передбачає встановлення 103 (сто три) ІТП в 92 житлових будинках в Корабельному районі м. Миколаїв, як наслідок реконструкції котельні по вул. Самойловича, 42-а з переводом її з схеми відкритого водорозбору на закриту схему.

            При реконструкції теплових мереж, буде виконане одночасне закриття 17 котельних ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» і переключення теплових навантажень на інші котельні підприємства та на ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Після закриття котелень Замовником планується встановлення 12 (дванадцять) ЦТП в приміщеннях 12 об’єктів з підключенням систем опалень 114 будівель.

ІТП та ЦТП, що встановлюються, будуть оснащені системами автоматизації і диспетчеризації, системою автоматичного комерційного обліку енергоресурсів. Буде передбачена можливість автономної роботи всіх теплових пунктів без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

 

Консультант несе відповідальність:

 

 • за забезпечення якості обладнання і матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт;
 • за відповідність об’ємів робіт та кількості обладнання, що поставляється;
 • за додержання під час виконання робіт законодавства України, будівельних норм та правил, правил охорони праці;
 • за прийняті рішення, які стосуються збільшення (зменшення) об’ємів виконаних робіт і використаних матеріалів;
 • за неналежне виконання своїх обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, в межах, визначених чинним законодавством України;
 • за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених законодавством України;
 • за завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним законодавством України.

 

 1. ЗВІТНІСТЬ

 

            Консультант має надавати, у затверджених Замовником форматах та згідно з нормами законодавства України, відповідні звіти. Звіти, доклади та документи, які надаються Консультантом Замовнику повинні включати всі необхідні креслення, карти, малюнки та діаграми.

 

 1. НАДАНІ РЕСУРСИ

 

 • робоче місце;
 • доступ до мережі Інтернет, копіювального апарату, принтера та сканера;
 • проектна документація;
 • відповідні документи Світового банку.

 

 1. ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

Обов’язкова вимога до Консультанта – наявність Кваліфікаційного Сертифікату інженера технічного нагляду, виданого Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

 

            Мінімальні кваліфікаційні вимоги до Консультанта:

 

 • вища технічна освіта в галузі теплоенергетики, або вища технічна освіта інженер-будівельник;
 • не менше 3 років досвіду технічного нагляду у сфері теплопостачання, будівництва та реконструкції об’єктів теплоенергетики;
 • володіння ПК і необхідним програмним забезпеченням на професійному рівні;
 • досвід технічного нагляду в місцевих, регіональних, міжнародних Проектах, як інженер з технічного нагляду, надасть перевагу.

 

 1. МІСЦЕ, ТЕРМІН ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

                Послуги по Завданню 1 будуть надаватись з 01 червня 2018 р.  по 31 жовтня 2019 р., або протягом іншого періоду часу, узгодженого сторонами.

           

Послуги по Завданню 2 будуть надаватись з 01 березня 2019 р. по 30 жовтня 2020 р., або протягом іншого періоду часу, узгодженого сторонами.

 

            Зацікавлені особи мають надати свої резюме українською мовою на адресу електронної пошти rpmu.myk@gmail.com, із зазначенням в темі листа "Technical supervision engineer in the City of Mykolaiv for supervision of contract UDHEEP-MYK-ICB-06 and UDHEEP-MYK-ICB-11" до 28 травня 2018 року, 12:00 за місцевим часом.

 

            Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуального консультанта (IC procedure), яку викладено в Посібнику Світового банку: «Посібник: відбір та найм консультантів в рамках позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року («Посібник з відбору та найму консультантів»), що містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

 

Зразок проекту