44 25 78Приймальня

44 25 77 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

Mail: nikteplo@optima.com.ua

Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-12

Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-12

Предмет: Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-12 на

закупівлю екскаватора-навантажувача в м. Миколаїв

Шановні панове,
1. Запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання наступних товарів та
супутніх послуг: Екскаватор-навантажувач в м. Миколаїв, в тому числі навчання
персоналу.
Детальні технічні специфікації наведені в Додатку 1 до цього Запрошення.
2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР) в доларах США для цілей Проекту підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України і має намір використати
частину коштів цієї позики на правомочні виплати за Контрактом, для оформлення
якого видається це Запрошення до подання цінових пропозицій.
3. Покупцем є: Обласне комунальне підприємство “Миколаївоблтеплоенерго”,
вул. Миколаївська, UDHEEP-MYK-SH-12 5-а, м. Миколаїв, Україна, 54034
4. Ваша цінова пропозиція має включати всі товари та супутні послуги відповідно до
наведених в Додатку 1 вимог та технічних специфікацій і бути поданою згідно з
викладеними в цьому Запрошенні до подання цінових пропозицій інструкціями.
Просимо Вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції з
Додатку 1 та повернути її разом з супроводжуючими документами за наступною
адресою:
до уваги: Миколи Юрійовича Логвінова, директора
вулиця: Миколаївська, 5-а
другий поверх, офіс2
Місто: Миколаїв
Поштовий індекс: 54034
Країна: Україна
Тел .: +38 (0512) 22-11-49
Факс: +38 (0512) 22-03-58
E-mail: rpmu_myk@gmail.com
Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка
пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції мають входини
наступні документи:
a. Лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в
Додатку 1 нижче, включаючи заповнену згідно наведених інструкцій
таблицю цін та графік поставки;

b. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до
персональних даних учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі
на поставку товарів, цивільно-правових та господарських відносинах,
підготовлений у відповідності до форми, що знаходиться в Додатку 2 нижче;
c. Копію Статуту учасника (або іншого установчого документу, що регулює
правовий стан учасника); копію витягу з реєстру платників податку на
додану вартість чи єдиного податку (у разі якщо учасник є платником ПДВ
чи єдиного податку). У разі, якщо учасник перебуває на іншій системі
оподаткування – надати інформаційний лист, завірений підписом
уповноваженої особи Учасника. Місцеві Учасники торгів повинні подати
документальні свідчення відсутності заборгованості перед податковими
органами;
d. Документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову
пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника: завірена
копія наказу про призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами
чинного законодавства України;
e. Технічну документацію, каталоги та/або інші друковані матеріали та
інформацію про Товар. Інформація має бути достатньою для встановлення
відповідності Товару вимогам та технічним специфікаціям, викладеним в
Додатку 1, та включати, між іншого, наступне: (a) загальний опис Товару;
(б) особливі подробиці та технічні стандарти; та (в) інші важливі
характеристики. Якщо запропоновані товари не повністю відповідають
вимогам специфікацій, учасник має підготувати заяву з повним переліком
про невідповідності та винятки.
Відсутність одного, або кількох з вищеперерахованих документів
може бути причиною відхилення Вашої Комерційної пропозиції.

5. Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до
наступних інструкцій:
a. ЦІНИ: Ціни можуть бути вказані у будь-якій вільноконвертованій валюті або
українській гривні та включати усі податки, в тому числі податок на додану
вартість (ПДВ), митні збори, внутрішнє перевезення та страхування до кінцевого
пункту призначення по вул. Миколаївська, 5-а, м. Миколаїв, Україна, 54034. Ціни,
вказані учасником торгів, є фіксованими протягом всього періоду виконання
Контракту і не підлягають коригуванню за жодних обставин.
b. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, визнаних
відповідними до вимог та комерційних умов, що викладені в Додатку 1 нижче,
проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому пункті
призначення згідно з підпунктом а) пункту 5 цього Запрошення до подання
цінових пропозицій. Ціни пропозицій, визначені у вільноконвертованій валюті,
будуть конвертовані в українську гривню (UAH) з використанням офіційного
курсу відповідної валюти, встановленого Національним банком України
(вул. Інститутська 9, Київ, Україна, офіційних веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на

дату, вказану в параграфі 14 цього Запрошення в якості кінцевого терміну
подання цінових пропозицій.
Під час оцінювання цінових пропозицій Замовник визначить оцінену вартість для
кожної пропозиції ціни шляхом коригування цінової пропозиції, здійснюючи
будь-яку корекцію для усіх арифметичних помилок наступним чином:
i. у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що
вказана прописом, матиме пріоритет;
ii. у разі розбіжностей між вартістю за одиницю і сумою окремих позицій, яка
є результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за
одиницю, яка вказана в заявці, матиме пріоритет;

Якщо Постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок,
його цінова пропозиція буде відхилена.
c. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових
пропозицій, Замовник має право на свій розсуд звернутися до потенційного
Постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення подані не у
відповідь на письмовий запит Замовника не розглядатимуться. Запит Замовника
на роз’яснення та відповідь учасника повинні бути у письмовому вигляді. Жодні
роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції не будуть
пропонуватися або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно
підтвердити виправлення арифметичних помилок, виявлених Замовником при
оцінці цінових пропозицій, у відповідності до підпункту b) вище.
Якщо потенційний Постачальник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової
пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від
Покупця, його пропозиція може бути відхилена.
6. Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом,
факсом або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності).
Заставне забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Кожна цінова пропозиція
в формі, що вимагається, має бути належним чином адресована Покупцю та подана
за адресою, вказаною в параграфі 4 цього Запрошення.
7. Термін дії цінових пропозицій
Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока
п’яти (45) днів після кінцевого терміну подання Цінових пропозицій, вказаного в
параграфі 14 цього Запрошення.
8. Укладення Контракту
Покупець укладе Контракт з тим учасником, цінова пропозиція якого (а) включає
товари та послуги відповідно до переліку цього Запрошення; (б) буде визнана
значною мірою відповідною до вимог цього Запрошення, включаючи технічні
специфікації; і (в) має найнижчу оцінену вартість.
8.1 Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі,
Покупець залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку

пропозицію або анулювати процес торгів і відхилити всі пропозиції у
будь-який час до укладення Контракту.
8.2 Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем
про укладення Контракту до дати закінчення терміну дії цінової
пропозиції.
8.3 Форму Контракту, що підписується між Покупцем та Постачальником,
наведено у Додатку 3 нижче, і буде надіслано переможцю після
присудження Контракту.

9. Оплату буде здійснено відповідно до наступного графіку: сто відсотків (100%) ціни
Товару буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після доставки Товару за адресою
Покупця та підписання Акту прийому-передачі. Сто відсотків (100%) ціни супутніх послуг
буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після виконання послуг та підписання Акту
надання послуг.
Оплату учаснику, який вказав ціни у вільноконвертованій валюті, буде здійснено в
українській гривні по офіційному курсу, встановленому Національним банком
України (вул. Інститутська, 9, Київ, Україна, офіційний веб-сайт
http://www.bank.gov.ua) на дату (1) підписання Акту прийому-передачі та на дату
(2) підписання Акту надання послуг.
10. Товари мають бути доставлені за адресою Покупця: вул. Миколаївська, 5-а,
м.Миколаїв, Україна, 54034, не пізніше тридцяти (30) днів після підписання
Контракту.
11. Надання супутніх послуг повинно бути розпочатим протягом 5 (п’яти) днів після
доставки Товару на адресу Покупця. Супутні послуги включають в себе навчання
персоналу. Навчання повинно бути проведено на території Покупця персоналом
Постачальника і за рахунок Постачальника протягом 5 днів після доставки Товару
в зазначений пункт призначення. Покупець надає приміщення для навчання
теоретичної частини, але Постачальник повинен самостійно підготувати все
необхідне, при потребі використовувати будь-які особливі методи навчання
(наприклад, аудіовізуальні посібник тощо).
Навчання повинно проводитися українською мовою і включати в себе інформацію
по експлуатації та обслуговуванню Товару. Навчальні матеріали повинні бути
надані українською мовою.
Постачальник повинен забезпечити навчання двох (2) водіїв-механіків з
експлуатації екскаватора загальною тривалістю не менше чотирьох (4) годин.
12. Перевірки та аудит:
a) Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що відповідають
чинному законодавству України;
b) Постачальник, а також субпідрядники, у випадку необхідності, повинен
дозволити Банку та/або особам, призначеним Банком, перевіряти офіси та всі
рахунки та записи стосовно виконання Контракту та подання конкурсної
пропозиції, і надавати їх для аудиторських перевірок, призначених Банком.
Звертаємо увагу Постачальника до Пункту 9 Контракту, в якому йдеться, серед
усього іншого, що дії, спрямовані на перешкоджання виконанню Банком перевірки,

право на яку Банку дає підпункт 8.1 є забороненими і приведуть до розірвання
Контракту (а також оголошення постачальника неправомочним відповідно до
санкцій Банку).
13. Покупець може анулювати підписаний Контракт в разі, якщо Постачальник
виявиться неспроможним поставити товари у відповідності до умов та положень,
визначених у даному Запрошенні та в Контракті, незважаючи на попередження,
видане Покупцем за двадцять один (21) день до такого анулювання та/або
припинення Контракту. Наслідком такого анулювання або припинення не може
бути жодна відповідальність Покупця перед Постачальником.
14. Кінцевий термін отримання Покупцем Вашої цінової пропозиції за адресою,
зазначеною в пункті 4, є 12:00 за місцевим часом 04 жовтня 2019 року.
15. Подальшу інформацію можна отримати в:
Кому: До уваги Миколи Юрійовича Логвінова, директора,
Адреса: вул. Миколаївська, 5-а, другий поверх, офіс 2
Місто: Миколаїв
Поштовий індекс: 54034
Країна: Україна
Тел .: +38 (0512) 22-11-49
Факс: +38 (0512) 22-03-58
E-mail: rpmu_myk@gmail.com
Ми з нетерпінням чекаємо отримання Ваших Пропозицій та дякуємо за Вашу
зацікавленість в цьому проекті.

З повагою,

Логвінов Микола Юрійович
Директор ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”

Місто: Миколаїв
Дата: 04 вересня 2019 р.

Зразок проекту