44 25 78 - Приймальня

44 25 77, 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

[email protected]

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Реконструкція котельні ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" по вул. Самойловича, 42в м. Миколаєві"

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Реконструкція котельні ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" по вул. Самойловича, 42в м. Миколаєві"

_____________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________20213247578_________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

             Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

         1. Планована діяльність

   Основним видом діяльності Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» є виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, експлуатація обладнання котелень та теплових мереж.

    Для зниження викидів забруднюючих речовин відповідно до Розпорядженням КМУ від 08.11.2017р. № 796 плановою діяльністю передбачається реконструкція котельні за адресою: вул. Самойловича, 42, м. Миколаїв, що приведе до зниження викидів.

    Котельня знаходиться в промисловій зоні та з усіх сторін оточена промисловими спорудами. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 350 м від джерел викидів.

   Встановлена потужність котельні 104,7 МВт. Після реконструкції котельні встановлена потужність котельні буде 116,6 МВт.

    На території промислового майданчика котельні розміщене основне та допоміжне обладнання. Основним обладнанням котельні є газові котли ПТВМ-30м у кількості 3,00 шт. тепловою потужністю 30,00         Гкал/год кожен та газові котли КВ-Г-М-30 у кількості 2,00 шт. тепловою потужністю 30,00 Гкал/год кожен, які не введені в експлуатацію. Викиди димових газів здійснюється через димову трубу висотою 80 м, діаметром 3 м (джерело викиду №11).

         Основним видом палива для котельні є природний газ. Річна витрата газу становитиме 15840,22 тис. м3/рік. Згідно листа Обласного комунального підприємства         «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» від 20.01.2020р. №174/05 резервний вид палива використовуватись не буде.

    Допоміжне обладнання котельні: пост ручного електрозварювання металу з річною витратою електродів марки МР-3 – 50 кг (джерело викиду №13), механічна майстерня, в якій розташовані металообробні верстати: токарний, фрезерний, свердлильний, заточувальний (джерело викиду №12).

     Викиди забруднюючих речовин здійснюються відповідно до дозволу №4810136600-88 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з терміном дії 12.10.2015р. – 12.10.2022р.

    Відповідно до паспорту потенційно небезпечного об’єкта котельня по вул. Самойловича, 42 в м. Миколаєві відноситься до потенційно небезпечних об’єктів.

      Електропостачання будівлі котельні здійснюється від п/ст «Жовтнева» (4 введення).

     Газопостачання котельні здійснюється від існуючих газових мереж міста Миколаєва.

  Водопостачання та водовідведення котельні здійснюється від міського водопроводу та в міську каналізацію відповідно до договору А/1179 на централізоване водопостачання та водовідведення від 30.11.2015р.

      Режим роботи – 161 день на рік.

       Кількість працюючих осіб – 5.

      Реконструкція котельні включає в себе демонтаж існуючих котлів КВ-Г-М-30, які на сьогоднішній день не введені в експлуатацію, та встановлення двох нових високотемпературних водогрійних котлів фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW потужністю 23,3 МВт кожний, реконструкція існуючого одного котла ПТВМ-30 з встановленням нових пальників з низьким рівнем викидів, вентиляторів, димососів з ЧП. Нові котли фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW будуть підключені до існуючої цегляної димової труби. Не передбачається виникнення додаткових джерел викидів. Котельня обладнується системою  водопостачання та каналізації, блоком обліку тепла і автоматизованою системою управління технологічним процесом і телеметрії (SCADA), включаючи організацію технологічних з'єднань, установкою водоочисної станції, сигналізацією загазованості котельні на метан та оксиду вуглецю (СН4 і СО), охоронною та пожежною сигналізацією.

             2. Суб’єкт господарювання

    Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», код згідно з ЄДРПОУ 31319242. Юридична адреса: 54034, м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Миколаївська, 5А. Поштова адреса: 54034, м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Миколаївська, 5А. Контактний номер телефону: (0512) 44-25-78, електронна адреса: nikteplo@optima.com.ua.

            3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

   Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35.

   Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля

   Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: [email protected]

   Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

             4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

   Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

             5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

    Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

    Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.  Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

    Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

   Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

              6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

   Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

   Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35.

   Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля

  Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: [email protected]

  Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

            7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

  Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35.

  Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля

  Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: [email protected]

   Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

  Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

             8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 872 аркушах.

            9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

   1) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, електронна адреса: [email protected], номер телефону: (044) 206-31-40, контактна особа – Котяш Л.П.

   2) Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Поштова адреса: 54034, м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Миколаївська, 5А, електронна адреса: nikteplo@optima.com.ua, номер телефону: (0512) 44-25-78, контактна особа – Грєшнова Т.М.

   3) Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля (http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7578)

   4) Миколаївська міська рада. Поштова адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, електронна адреса: [email protected], номер телефону: (0512)-37-25-21.