44 25 78 - Приймальня

+380957617399, 46 37 25, 46 51 30 - Довідка. Абонентський відділ

44 25 77, 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

[email protected]

Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-09.4

Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-09.4

 

Предмет:       Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-MYK-SH-09.4 на закупівлю мобільної діагностичної лабораторії в м. Миколаїв

 

Шановні панове,

 

 1. Запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання мобільної діагностичної лабораторії (комплектація наведена у специфікаціях).

           Інформація щодо вимог та технічних специфікацій товарів наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

 1. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в доларах США для цілей Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України і має намір використати частину коштів цієї позики на правомочні виплати за Договором, для оформлення якого видається це Запрошення до подання цінових пропозицій.
 2. Покупцем є: Обласне комунальне підприємство “Миколаївоблтеплоенерго”, вул. Миколаївська, 5а, м. Миколаїв, 54034 Україна.
 3. Ваша цінова пропозиція має включати всі товари відповідно до наведених в Додатку 1 вимог та технічних специфікацій і бути поданою згідно з викладеними в цьому Запрошенні до подання цінових пропозицій інструкціями. .

Просимо Вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції з Додатку 1 та повернути її разом з супроводжуючими документами за наступною адресою:

До уваги Миколи Юрійовича Логвінова, Т.в.о. директора

Обласне комунальне підприємство “Миколаївоблтеплоенерго”

вул. Миколаївська, 5а

другий поверх, офіс 2

м. Миколаїв

Поштовий індекс 54034

Телефон +38 0512 22-11-49

Факс +38 0512 22-03-58

Електронна адреса: [email protected]

Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції мають входини наступні документи:

a.       Лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку 1 нижче, включаючи заповнену згідно наведених інструкцій таблицю цін та графіку поставки;

 

b.       Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі на поставку товарів, цивільно-правових та господарських відносинах, підготовлений у відповідності до форми, що знаходиться в Додатку 3 нижче;

               c.   Копію Статуту учасника (або іншого установчого документу, що регулює правовий стан учасника);

d.  Документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника: копія наказу про призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України;

e.       Технічну документацію, каталоги та/або інші друковані матеріали та інформацію по кожній позиції товарів. Інформація має бути достатньою для встановлення відповідності товарів вимогам та технічним специфікаціям, викладеним в Додатку 1, та включати, між іншого, наступне: (a) загальний опис товарів; (б) особливі подробиці та технічні стандарти; та (в) інші важливі характеристики. Якщо запропоновані товари не повністю відповідають вимогам специфікацій, учасник має підготувати заяву з повним переліком про невідповідності та винятки.

 

Відсутність одного, або кількох з вищеперерахованих документів може бути причиною відхилення Вашої Комерційної пропозиції.

 

 1. Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до наступних інструкцій:
 1. ЦІНИ: Ціни можуть бути вказані у будь-якій вільноконвертованій валюті або українській гривні та включати усі податки, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ), митні збори, внутрішнє перевезення та страхування до кінцевого пункту призначення, вказаного в пункті 4 цього Запрошення вище. Ціни, вказані учасником торгів, є фіксованими протягом всього періоду виконання Договору і не підлягають коригуванню за жодних обставин.
 2. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, визнаних відповідними до вимог та комерційних умов, що викладені в Додатку 1 нижче, проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому пункті призначення згідно з підпунктом а) пункту 5 цього Запрошення до подання цінових пропозицій. Ціни пропозицій, визначені у вільноконвертованій валюті, будуть конвертовані в українську гривню (UAH) з використанням офіційного курсу відповідної валюти, встановленого Національним банком України (вул. Інститутська 9, Київ, Україна, офіційних веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату, вказану в параграфі 12 цього Запрошення в якості кінцевого терміну подання цінових пропозицій.

Під час оцінювання цінових пропозицій Замовник визначить оцінену вартість для кожної пропозиції ціни шляхом коригування цінової пропозиції, здійснюючи будь-яку корекцію для усіх арифметичних помилок наступним чином:

 1. у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що вказана прописом, матиме пріоритет;
 2. у разі розбіжностей між вартістю за одиницю і сумою окремих позицій, яка є результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за одиницю, яка вказана в заявці, матиме пріоритет;

          Якщо Постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок, його цінова пропозиція буде відхилена.

 

 

 1. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових пропозицій, Замовник має право на свій розсуд звернутися до потенційного Постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення подані не у відповідь на письмовий запит Замовника не розглядатимуться. Запит Замовника на роз’яснення та відповідь учасника повинні бути у письмовому вигляді. Жодні роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції будуть пропонуватися або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно підтвердити виправлення арифметичних помилок, виявлених Замовником при оцінці цінових пропозицій, у відповідності до підпункту b) вище.

Якщо потенційний Постачальник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від Покупця, його пропозиція може бути відхилена.

 1. Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом, факсом або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Заставне забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Кожна цінова пропозиція в формі, що вимагається, має бути належним чином адресована Покупцю та подана за адресою, вказаною в параграфі 4 цього Запрошення.
 2. Термін дії цінових пропозицій

Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока п’яти (45) днів після кінцевого терміну подання Цінових пропозицій, вказаного в пункті 12 цього Запрошення.

 1. Укладення Договору

Покупець укладе Договір з тим учасником, цінова пропозиція якого (а) включає товари відповідно до переліку цього Запрошення; (б) буде визнана значною мірою відповідною до вимог цього Запрошення, включаючи технічні специфікації; і (в) має найнижчу оцінену вартість.

  1. Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі, Покупець залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати процес торгів і відхилити всі пропозиції у будь-який час до укладення Договору.
  2. Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем про укладення Договору до дати закінчення терміну дії цінової пропозиції.
  3. Форму Договору, що підписується між Покупцем та Постачальником, наведено у Додатку 2, і буде надіслано переможцю після присудження Договору.
 1. Оплату буде здійснено відповідно до наступного графіку: сто відсотків (100%) ціни Договору буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після доставки товару за адресою Покупця та підписання Акту прийому-передачі. Оплату учаснику, який вказав ціни у вільноконвертованій валюті, буде здійснено в українській гривні по офіційному курсу, встановленому Національним банком України (вул. Інститутська 9, Київ, Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату підписання Акту прийому-передачі.
 2. Товар має бути доставлений за адресою Покупця: 54034, Україна, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 5а, не пізніше дев’яноста (90) днів після підписання Договору.

 11.      Покупець може анулювати підписаний Договір в разі, якщо Постачальник виявиться неспроможним поставити товари у відповідності до умов та положень, визначених у даному Запрошенні та в Договорі, незважаючи на попередження, видане Покупцем за

двадцять один (21) день до такого анулювання та/або припинення Договору.    Наслідком такого анулювання або припинення не може бути жодна відповідальність Покупця перед Постачальником.

12.   Кінцевий термін отримання Покупцем Вашої цінової пропозиції за адресою,  зазначеною в пункті 4, є 12:00 за місцевим часом 16 березня 2018 року.

13.     Подальшу інформацію можна отримати в:

До уваги Миколи Юрійовича Логвінова, Т.в.о. директора

Обласне комунальне підприємство “Миколаївоблтеплоенерго”

вул. Миколаївська, 5а

другий поверх, офіс 2

м. Миколаїв

Поштовий індекс 54034

Телефон +38 0512 22-11-49

Факс +38 0512 22-03-58

Електронна адреса: [email protected]

Ми з нетерпінням чекаємо отримання Ваших Пропозицій та дякуємо за Вашу зацікавленість в цьому проекті.

 

З повагою,

 

Логвінов Микола Юрійович

         Т.в.о. директора ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”

 

Зразок проекту