44 25 78 - Приймальня

44 25 77, 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

nikteplo@optima.com.ua

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ОКП "Миколаївоблтепленерго" для котельні за адресою: вул. Самойловича, 42

___________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

_________20213247578_____________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»
код згідно з ЄДРПОУ 31319242
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
_____Юридична адреса: 54034, м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Миколаївська, 5А.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця)
____Поштова адреса: 54034, м. Миколаїв, Інгульський р-н, вул. Миколаївська, 5А____
Контактний номер телефону: (0512) 44-25-78,___________________________________
електронна адреса: nikteplo@optima.com.ua_____________________________________________
 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Основним видом діяльності Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» є виробництво, транспортування і постачання теплової енергії, експлуатація обладнання котелень та теплових мереж.
Для зниження викидів забруднюючих речовин відповідно до Розпорядженням КМУ від 08.11.2017р. № 796 плановою діяльністю передбачається реконструкція котельні за адресою: вул. Самойловича, 42, м. Миколаїв зі зниженням викидів. Котельня знаходиться в промисловій зоні та з усіх сторін оточена промисловими спорудами. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 380 м від джерел викидів. Відповідно до дозволу №4810136600-88 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з терміном дії 12.10.2015р. – 12.10.2022р. санітарно-захисна зона для даної котельні не встановлюється.____________________
Встановлена потужність котельні 104,7 МВт. Після реконструкції котельні встановлена потужність котельні 116,6 МВт.__________________________________
На території промислового майданчика котельні розміщене основне та допоміжне обладнання. Основним обладнанням котельні є газові котли ПТВМ-30м у кількості 3,00 шт. тепловою потужністю 30,00 Гкал/год кожен та газові котли КВ-Г-М-30 у кількості 2,00 шт. тепловою _потужністю 30,00 Гкал/год кожен, які не введені в експлуатацію. Викиди димових газів здійснюється через димову трубу висотою 80 м, діаметром 3м (джерело викиду №11).___________________________________________
Основним видом палива для котельні є природний газ. Річна витрата газу становить 15840,22 тис. м3/рік.________________________________________________________
Допоміжне обладнання котельні: пост ручного електрозварювання металу з річною витратою електродів марки МР-3 – 50 кг (джерело викиду№13), механічна майстерня, в якій розташовані металообробні верстати: токарний, фрезерний, свердлильний, заточувальний (джерело викиду №12)._________________________________________
Викиди забруднюючих речовин здійснюються відповідно до дозволу №4810136600-88 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з терміном дії 12.10.2015р. – 12.10.2022р._________________________________________
Відповідно до паспорту потенційно небезпечного об’єкта котельня по вул. Самойловича, 42 в м. Миколаєві відноситься до потенційно небезпечних об’єктів.
Електропостачання будівлі котельні здійснюється від п/ст «Жовтнева» (4 введення).
Газопостачання котельні здійснюється від існуючих газових мереж міста Миколаєва.
Водопостачання котельні здійснюється від міського водопроводу.__________________
Водовідведення від котельні здійснюється в міську каналізацію.___________________
Режим роботи – 161 день на рік._______________________________________________
Кількість працюючих осіб – 5._________________________________________________

 

Технічна альтернатива 1.

Передбачається реконструкція котельні, яка включає в себе демонтаж існуючих котлів КВ-Г-М-30, які на сьогоднішній день не введені в експлуатацію та встановлення двох нових високотемпературних водогрійних котлів фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW потужністю 23,3 МВт кожний, реконструкція існуючих двох котлів ПТВМ-30 з встановленням нових: пальників з низьким рівнем викидів, вентиляторів, димососів з ЧП.______________________________________________________________

Нові котли фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW будуть обладнанні індивідуальними димовими трубами кожний.____________________________________

Котельня обладнується системою водопостачання та каналізації, блоком обліку тепла і автоматизованою системою управління технологічним процесом і телеметрії (SCADA), включаючи організацію технологічних з'єднань, установкою водоочисної станції, сигналізацією загазованості котельні на метан та оксиду вуглецю (СН4 і СО), охоронною та пожежною сигналізацією.________________________________________

 

Технічна альтернатива 2.

Передбачається реконструкція котельні, яка включає в себе демонтаж існуючих котлів КВ-Г-М-30, які на сьогоднішній день не введені в експлуатацію та встановлення двох нових високотемпературних водогрійних котлів фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW потужністю 23,3 МВт кожний, реконструкція існуючого одного котла ПТВМ-30 з встановленням нових: пальників з низьким рівнем викидів, вентиляторів, димососів з ЧП.________________________________________________

Нові котли фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW будуть підключені до існуючої цегляної димової труби. Проектом не передбачається виконання додаткових джерел викидів.____________________________________________________________________

Котельня обладнується системою водопостачання та каналізації, блоком обліку тепла і автоматизованою системою управління технологічним процесом і телеметрії (SCADA), включаючи організацію технологічних з'єднань, установкою водоочисної станції, сигналізацією загазованості котельні на метан та оксиду вуглецю (СН4 і СО), охоронною та пожежною сигналізацією.________________________________________

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1:
об’єкт розміщується на існуючій промисловій території в м. Миколаєві за адресою: вул. Самойловича, 42, м. Миколаїв.____________________________________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
розглядається єдиний варіант розміщення об’єкта, тому що здійснюється реконструкція котельні з заміною обладнання всередині котельні на існуючій території__________________________________________________________________

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у надійній і безпечній безаварійній експлуатації пікової котельні, що забезпечується сучасною автоматизованою системою управління роботи котла у відповідності з параметрами режимної карти, здійснення постійного моніторингу параметрів викидів забруднюючих речовин в димових газах у відповідності з сучасними вимогами суспільства, забезпечення робочих місць комфортними умовами праці.

Котельня по вул. Самойловича, 42 в м. Миколаїв входить до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, який схвалений Розпорядженням КМУ від 08.11.2017р. № 796. Реконструкція котельні дозволить знизити обсяги викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту), оксиду вуглецю в навколишнє середовище, що призведе до покращення умов проживання населення та виконати Розпорядження КМУ від 08.11.2017р. № 796.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа території котельні 26113,1 м2 згідно технічного паспорту на нежитловий об’єкт котельні за адресою: №42, вул. Самойловича, м. Миколаїв, який розроблений КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 15.12.2016р._________________________________________________________________

Встановлена потужність котельні 104,7 МВт. Після реконструкції котельні встановлена потужність котельні 116,6 МВт___________________________________
Основним видом палива для котельні є природний газ. Річна витрата газу становить 15840,22 тис. м3/рік.________________________________________________________
Котли розміщуються в існуючій будівлі головного корпусу на території основного майданчику котельні_________________________________________________________
Передбачається реконструкція котельні, яка включає в себе демонтаж існуючих котлів КВ-Г-М-30, які на сьогоднішній день не введені в експлуатацію та встановлення двох нових високотемпературних водогрійних котлів фірми «Viessmann» типу VITOMAX D HW потужністю 23,3 МВт кожний, реконструкція існуючих котлів ПТВМ-30 з встановленням нових: пальників з низьким рівнем викидів, вентиляторів, димососів з ЧП._____________________________________________________________
Котельня обладнується системою водопостачання та каналізації, блоком обліку тепла і автоматизованою системою управління технологічним процесом і телеметрії (SCADA), включаючи організацію технологічних з'єднань, установкою водоочисної станції, сигналізацією загазованості котельні на метан та оксиду вуглецю (СН4 і СО), охоронною та пожежною сигналізацією.________________________________________
Котельня обладнана комерційним вузлом обліку електричної енергії з універсальним лічильником активної енергії типу Actaris SL7000, комерційним вузлом обліку газу на базі вимірювальної діафрагми з обчислювачем ОЕ22ДМiz.__________________________

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Викиди забруднюючих речовин в димових газах не повинні перевищувати допустимих концентрацій згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541 зі змінами та Директиви про промислові викиди 2010/75 / EU.

Санітарно-захисна зона встановлюється для теплових електростанцій, промислових та опалювальних котелень - від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін. згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови,  концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР) згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

Відходи, які утворюються під час експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

Рівень шуму від обладнання на межі з житловою забудовою не повинні перевищувати допустимих норм відповідно до ДСП №173-96.

Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

 

щодо технічної альтернативи 2

Викиди забруднюючих речовин в димових газах не повинні перевищувати допустимих концентрацій згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541 зі змінами та Директиви про промислові викиди 2010/75 / EU.

Санітарно-захисна зона встановлюється для теплових електростанцій, промислових та опалювальних котельнь - від димарів та місць зберігання  і  підготовки  палива, джерел шуму до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін. згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови,  концентрації та рівні  шкідливих  факторів  не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК,  ГДР) згідно п. 5.4 ДСП №173-96.

Відходи, які утворюються під час експлуатації об’єкта повинні роздільно збиратись, зберігатись та передаватись на утилізацію відповідно ЗУ «Про відходи», ДСанПіН 2.2.7. 029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

Рівень шуму від обладнання на межі з житловою забудовою не повинні перевищувати допустимих норм відповідно до ДСП №173-96.

Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

 

щодо територіальної альтернативи 1

Територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств,  сельбищної території і прирівняних до них об'єктів згідно п. 5.4 ДСП №173-96. Раціональне використання міських угідь.________________________
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається____________________________________________________________

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
не передбачається, тому що котли знаходяться в існуючій будівлі котельні._________
щодо технічної альтернативи 2
не передбачається, тому що котли знаходяться в існуючій будівлі котельні._________
щодо територіальної альтернативи 1
не розглядається, тому що котли знаходяться в існуючій будівлі котельні. Відведення додаткових земельних угідь не передбачається.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається______________________________________________________

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1

 • геологічне середовище: під час реконструкції котельні та при експлуатації її вплив на геологічне середовище не буде здійснюватись;
 • клімат і мікроклімат: встановлення нових пальників та котлів дозволить зменшити викиди парникових газів (діоксиду вуглецю, метану) та оксиду вуглецю, діоксиду азоту;
 • повітряне середовище: під час реконструкції котельні будуть викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, шумове забруднення та вібрація в межах допустимих норм. При експлуатації котлів в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини (оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту, оксид вуглецю). Обсяги викидів забруднюючих речовин від котлів будуть зменшені так, як встановлюються пальники з низькими показниками емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксидам вуглецю. Концентрації забруднюючих речовин у викидах від котлів не будуть перевищувати допустимі норми згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541 зі змінами, Директиви про промислові викиди 2010/75/EU. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі з житловою забудовою не будуть перевищувати 1 ГДК;
 • водне середовище: при реконструкції обсяги водоспоживання та водовідведення не зміняться, тому що здійснюється заміна пальників, котлів.
 • ґрунти: під час реконструкції котельні відходи будівництва збиратимуться та передаватимуться на утилізацію або захоронення; під час експлуатації об’єкту відходи будуть роздільно збиратись, зберігатись та передаватимуться на утилізацію відповідно до укладених договорів;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується в промисловій зоні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): після реконструкції котельні зменшаться викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що призведе до покращення умов проживання населення;

- навколишнє техногенне середовище: під час реконструкції котельні та експлуатації не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

 • геологічне середовище: під час реконструкції котельні та при експлуатації її вплив на геологічне середовище здійснюватись не буде;
 • клімат і мікроклімат: встановлення нових пальників та котлів дозволить зменшити викиди парникових газів (діоксиду вуглецю, метану) та оксиду вуглецю, діоксиду азоту;
 • повітряне середовище: під час реконструкції котельні будуть викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки, шумове забруднення та вібрація в межах допустимих норм. При експлуатації котлів в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини (оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту), вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту, оксид вуглецю). Обсяги викидів забруднюючих речовин від котлів будуть зменшені так, як встановлюються пальники з низькими показниками емісії по оксидам азоту (у перерахунку на діоксид азоту) та оксидам вуглецю. Концентрації забруднюючих речовин у викидах від котлів не будуть перевищувати допустимі норми згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» від 22.10.2008 р. № 541 зі змінами, Директиви про промислові викиди 2010/75/EU. Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі з житловою забудовою не будуть перевищувати 1 ГДК;
 • водне середовище: при реконструкції обсяги водоспоживання та водовідведення не зміняться, тому що здійснюється заміна пальників, котлів.
 • ґрунти: під час реконструкції котельні відходи будівництва збиратимуться та передаватимуться на утилізацію або захоронення; під час експлуатації об’єкту відходи будуть роздільно збиратись, зберігатись та передаватимуться на утилізацію відповідно до укладених договорів;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає. Об’єкт розміщується в промисловій зоні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): після реконструкції котельні зменшаться викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що призведе до покращення умов проживання населення;

- навколишнє техногенне середовище: під час реконструкції котельні та експлуатації не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 1

не розглядається так, як об’єкт розміщується на існуючій промисловій території м.Миколаєва.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається так, як об’єкт розміщується на існуючій промисловій території м.Миколаєва.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, пункт 2 частина 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива_____________________________________________

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля від даного об’єкта відсутній, в зв’язку з цим оцінка транскордонного впливу не розробляється.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферному повітрі стаціонарними джерелами ________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається _Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України ___________________
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.____________________

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35._____________

Департаменту екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля._____

Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.___

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю__________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)