44 25 78Приймальня

44 25 77 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

Mail: nikteplo@optima.com.ua

УВАГА Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

В Україні набув чинності новий Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (далі за текстом – Закон) в частині надання комунальних послуг (в тому числі постачання теплової енергії). Закон мав набрати чинності 10 червня 2018 року, проте Верховна Рада України частково відстрочила набуття чинності до 1 травня 2019 року.

З 01.05.2019р. набула чинності і норма про нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, передбачена статтею 26 Закону.

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

При цьому пеня не нараховуватиметься за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або за наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Враховуючи вищевикладене, пеня, передбачена ст.26 Закону, буде нараховуватися тільки на борги, що виникнуть з 1 травня 2019р.

Додатково звертаємо увагу, що несвоєчасна оплата споживачами отриманих від ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» послуг призводить до відсутності у підприємства коштів для своєчасного та в повному обсязі виконання обов’язків з оплати енергоносіїв, що використовуються для виробництва теплової енергії, виконання податкових та інших зобов’язань. Така ситуація має наслідком стягнення з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» постачальниками енергоносіїв та податковими органами значних розмірів неустойки (штрафів, пені), яка підлягає стягненню незалежно від можливості підприємства стягувати пеню зі своїх споживачів.

З огляду на вищезазначене, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» закликає своїх споживачів своєчасно та в повному обсязі оплачувати отримані послуги!